28-29.04.2020 r. - Zintegrowany System Kwalifikacji w doradztwie zawodowym

Opis

Zintegrowany System Kwalifikacj w doradztwie zawodowym.

Webinarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Spotkanie odbędzie się:

28-29 kwietnia 2020 r.

 

Godziny trwania spotkania: 17:00-19:30


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

         Anna Ołtarzewska
                 
e-mail: a.oltarzewska@ibe.edu.pl

w sprawach organizacyjnych

        Joanna Szubzda

        e-mail: joanna.szubzda@kdkevents.pl

 

FAQ

 

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: joanna.szubzda@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona