Poznań 23.01.2020 r. Seminarium regionalne nt. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Opis

Seminarium realizowane jest w ramach projektu „Włączanie kwalifikacji innowacyjnych i potrzebnych społecznie do Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz ograniczenie barier w rozwoju ZSK przez wspieranie interesariuszy systemu na poziomie krajowym i regionalnym".

Tytuł spotkaia:

„Wprowadzenie do projektowania kwalifikacji nadawanych po ukończeniu studiów podyplomowych.”

Spotkanie odbędzie się:

23.01.2020 r. 

Miejsce spotkania: 

Hotel Altus, Święty Marcin 40, 61-807 Poznań

Godziny trwania spotkania:

08:30-15:00


Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

w sprawach merytorycznych

         Jan Kosmowski
                 
e-mail: j.kosmowski@ibe.edu.pl

tel. 573 444 590

w sprawach organizacyjnych

        Joanna Szubzda

e-mail: joanna.szubzda@kdkevents.pl

 

FAQ

Problem z rejestracją skontaktuj się proszę z nami: joanna.szubzda@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona