Spotkanie organizowane przez IBE w ramach debaty „ZSK – most łączący edukację i rynek pracy”

Opis

Spotkanie organizowane przez Instytut Badań Edukacyjnych w ramach debaty

Wspieranie realizacji II etau wdrażania Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji na poziomie administracji centralnej oraz instytucji nadających kwalifikacje i zapewniających jakość nadawania kwalifikacji.

 

Zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach debaty publicznej o ZSK (12 grudnia 2019 r.) pt. „Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe”

 

 To kolejne z cyklu 10 spotkań organizowanych w ramach toczącej się obecnie debaty publicznej pod hasłem “Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”. Spotkanie będzie doskonałą okazją do refleksji na temat wspierania rozwoju umiejętności uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

 Wprowadzone w znowelizowanym prawie oświatowym przepisy umożliwiające uzyskiwanie kwalifikacji rynkowych włączonych do ZSK otwierają nowe możliwości łączenia edukacji i rynku pracy. Dlatego głównym tematem trzeciego spotkania dyskusyjnego “Kwalifikacje rynkowe a szkolnictwo branżowe” będzie pogłębianie integracji różnych ścieżek nabywania kwalifikacji z obecnymi potrzebami rynku pracy. Uczestnicy spotkania będą dyskutować m.in. na temat obecnego stanu i perspektyw polityki na rzecz uczenia się przez całe życie w Polsce, wzmacnianiu roli kwalifikacji rynkowych w systemie szkolnictwa branżowego, pierwszych certyfikatów ZSK dla uczniów szkół prowadzących kształcenie zawodowe oraz współpracy Instytutu Badań Edukacyjnych z tego typu szkołami.

 

Debata publiczna o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

 W latach 2019–2020 na terenie całego kraju odbędzie się 10 spotkań w ramach debaty publicznej “Zintegrowany System Kwalifikacji - most łączący edukację i rynek pracy”. W zamierzeniu mają one być okazją do refleksji na temat planowanych na najbliższe lata działań publicznych dotyczących rozwoju i wdrażania ZSK. Podsumowanie debaty zostało zaplanowane na pierwszy kwartał 2020 roku i odbędzie się podczas konferencji zamykającej cykl spotkań. Wspólnie wypracowane wnioski i rekomendacje mają stanowić punkt wyjścia do dalszego rozwoju polityki publicznej na rzecz uczenia się przez całe życie. 

 

Szczegółowy program spotkania zostane zamieszczony wkrótce

 

Spotkanie odbędzie się:

12 grudnia 2019 r.

Miejsce spotkania: 

Warszawa, al. Jerozolimskie 98

Centrum Konferencyjne NINBUS (sale I + II)

Godziny: 08:30-16:00
Rejestracja uczestników będzie czynna od godziny 8:30


 

Szczegółowych informacji udzieli Państwu:

kwestie merytoryczne:

Mateusz Przywara

tel. 22 241 71 65

e-mail: m.przywara@ibe.edu.pl 

 

kwestie logistyczne:

Anna Niesłuchowska

tel. 22 379 23 02 lub 606 438 930

e-mail: anna.niesluchowska@kdkevents.pl

 

Problem z rejestracją
skontaktuj się proszę z nami: aleksandra.dabrowska@kdkevents.pl

Rejestracja

Rejestracja zakończona